A pszichodráma alapjai


Elméletét Jacob L. Moreno hozta létre az 1920-as években.

A módszer a csoportot helyezi középpontba, a csoport által ad lehetőséget az egyén fejlődésére. Cselekvés orientált, tehát a problémákat vagy feszítő érzéseket nem csupán a beszéd, hanem az aktivitás segítségével hozza felszínre.

A játékok folyamán sok szerep kipróbálására ad lehetőséget, amelyek új nézőpontokat adhatnak.

További részletekért az alábbi oldalakat ajánljuk:

https://www.pszichodrama.hu/a-pszichodramarol


Játék, amit komolyan veszünk

A pszichodráma ugyan komoly alapokon nyugszik, de a gyakorlatban egy egyszerű és játékos módszer.

Az első pár alaklom után már rutinosan veszel részt a közös munkában, és mi mindig ott leszünk, hogy segítsünk, ha kérdésed akad.

A játékok a a saját színpadunkon játszódnak, ahol a saját kreativitásodat tudod kiélni, és a valóságtól eltérően, itt bármi megtörténhet.

Mi történik egy napon

Bemelegítés

Minden alkalmat bemelegítő, ráhangoló játékkal kezdünk, amely lehetőséget ad a csoporttagoknak a megérkezésre, egymásra hangolódásra. A játék aktivizálja a kreativitást és segít, hogy az egyes tagok közelebb kerüljenek saját érzéseikhez. Ezután egy bejelentkező kör következik, szóban is összefoglalják az elmúlt időszak eseményeit, kérdéseit amelyek érzelmileg fontosak számukra. A bemelegítés fázisnak a lezárása a játékra hívás, amikor az egyes csoporttagok az őket foglalkoztató kérdést megfogalmazhatják, és annak kapcsán játszhatnak egyéni, úgynevezett protagonista játékot a csoport tagok közreműködésével. A játékost, vagyis protagonistát a csoport együtt választja ki, közös döntés alapján. Csoportjátékra is van lehetőség az egyes alkalmakon, ami azt jelenti, hogy együtt játszik minden csoporttag egy közös játékot.


A játék

Amennyiben a csoport választott egy játékost, azaz protagonistát, a vezető segítségével körbejárják a feltett kérdéshez kapcsolódó érzéseket, emlékeket és az ehhez fűződő jelenethez berendezik a színpadnak választott területet. A protagonista kiválasztja a jelenethez fontos szereplőket, akiket a csoporttagok jelenítenek meg számára, majd a szereplők segítségére minden részletet előjátszik. Újrajátszák a megtörtént (vagy akkor kitalált) konfliktust úgy, ahogy az a játékos emlékében megmaradt,  tehát aktívan, cselekvés által tud újra eljutni ahhoz a ponthoz, amely érzelmileg számára fontos volt.

Csoportjáték esetén minden tag egyszerre vesz részt egy előre meghatározott jelenetben, és mindenki a saját játékát játssza a többiekkel történő interakcióban.

Nem hagyunk magadra

A pszichodráma alkalmak lezáró fázisában van lehetőség az átélt élmények, érzelmek megosztására. A játékosok átélhetik azt, hogy nincsenek egyedül a problémáikkal, és új szemszögből nézhetnek rájuk.

Ebben a fázisban az első szakaszban mindenkinek lehetősége van megosztani azt, ha volt már hasonló helyzetben, és átérzi az adott problémát. A második szakaszban a protagonista által kiválasztott játékosok adnak visszajelzést a játék során átélt érzéseikről az adott szerepben. A harmadik részben pedig szabadon kiválaszthatják a csoporttagok, hogy melyik szereplő szemszögéből éreztek meg valamit.

Ez a rész az aktív játék szellemi feldolgozása miatt fontos, itt van lehetősége a játékosoknak, hogy új nézőpontokból kapjanak visszajelzést egy-egy helyzetre. Fontos a vezetők szerepe itt, hogy segítse a visszajelzéseket egyes szám első személyben tartani, elkerülve ezzel a tanácsadást, kioktatást.